Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci jučer  je održan Dan karijera PRAVRI te je Grad Opatija predstavljen kao partner fakulteta i poslodavac. Posebni gosti ovogodišnjeg Dana karijera bili su ministar pravosuđa i uprave, dr. sc. Ivan Malenica te predsjednik Vrhovnog suda RH, mr. sc. Radovan Dobronić, koji je zajedno s drugim uglednim panelistima – sutkinjom Općeg suda EU, prof. dr. sc. Vesnom Tomljenović; dekanicom Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesnom Crnić-Grotić; povjerenikom za informiranje RH, dr. sc. Zoranom Pičuljanom; članicom uprave Plodine d.d. Rijeka, Mirjanom Palada Kmetović te članom Upravnog odbora HOK-a Vatroslavom Abramovićem tvorio izniman panel na kojemu su se mogla čuti sjajna iskustva iz njihovih karijera i dobiti odgovore na pitanja studenta.

Grad Opatiju kao poslodavca predstavila je voditeljica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda Marija Randić tako što je odgovarala na pitanja koja se nameću studentima završnih godina studija, odnosno mladim diplomiranim pravnicima, a to su koji spektar poslova se može pronaći u jedinici lokalne samouprave, kakva je perspektiva zaposlenja u jedinici lokalne samouprave, odnosno može li se graditi pravna karijera te naposlijetku ono što je studentima najbitnije – jesu li oni nakon završenog studija prava spremni na tržište rada. radndić je prezentirala ustrojstvo gradske uprave Grada Opatije kroz upravne odjele u kojima se mogu zaposliti na imovinskopravnim poslovima, poslovima vezanim za pripremu sjednica gradskog vijeća,  poslovima javne nabave i poduzetništva, poslovima društvenih djelatnosti, poslovima utvrđivanja i naplate javnih prihoda, poslovima u komunalnom sustavu, a koji je usko povezan sa gradskim društvima Komunalac d.o.o., Opatija 21 d.o.o. i Parkovima d.o.o. Gradska uprava Grada Opatije broji 54 službenika i 3 namještenika, od čega ima zaposleno 15 pravnika. Nadalje, voditeljica Odsjeka Randić istaknula je kako je jedinica lokalne samouprave svakako sektor u kojem se može graditi pravna karijera i napredovati. Naglasila je kako Grad Opatija kao izvrstan poslodavac ulaže u svoje službenike i to omogućavanjem prisustvovanja raznim edukacijama, savjetovanjima, državnim, pravosudnim i revizorskim ispitima te specijalističkim studijima.

Također, istaknula je kako je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci učinio značajne pomake te pravnim klinikama omogućio studentima praktičnu nastavu i hospitaciju u javnopravnim tijelima. Podsjećamo da je  Grad Opatija Stručna baza Sveučilišta u Rijeci te da ima sporazum o suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci od 2018. godine, a čemu je povod bio izvođenje kolegija Klinika za javno pravo te hospitacija studenta 5. godine u Gradu Opatija. Naposlijetku, zaključila je da su studenti svakako spremni za tržište rada, a svo potrebno iskustvo steći će na pripravničkom stažu  i brojnim edukacijama koje su potrebne za pojedino radno mjesto.

Na voditeljicu Odsjeka Randić nadovezao se i viši revizor Grada Opatije Danijel Jerman koji je istaknuo da je u Gradu Opatiji zaposlen 15 godina, s manjim prekidima, i to na rukovodećim funkcijama, te se složio da pravnici svakako mogu graditi karijeru u jedinicama lokalne samouprave koja nudi širok spektar poslova.

Nakon predstavljanja Grada Opatije kao poslodavca, voditeljica Odsjeka Marija Randić održala je Radionicu razvijanje poduzetničkih vještina studenta i alumnija PRAVRI-ja i pritom predstavila EU projekt Grada Opatije – HUBBAZIA – Centar za inovacije u turizmu, pri čemu je naglasila da se u HUBBAZIA-i mogu pronaći radionice i za studente Pravnog fakulteta koji mogu steći neke od poduzetničkih vještina kao što se prezentacijske vještine, strateško razmišljanje, finacijska pismenost i umrežavanje. Također, predstavljen je novi Alumni PRAVRI klub te budući Centar za karijere. Dan karijera održan se u sklopu projektnih aktivnosti projekta Providentia Studiorum Iuris.