Grad Opatija poziva sve zainteresirane predstavnike subjekata malih i srednjih poduzetnika da dođu na besplatno poslovno savjetovanje u sklopu projekta HUBBAZIA – Centra za inovacije u turizmu, Opatija.

U sklopu dana otvorenih vrata – koje se provodi u sklopu projekta HUBBAZIA – poduzetničkog inkubatora Grada Opatije, te u suradnji sa Visokom poslovnom školom PAR iz Rijeke, Grad Opatija ovim putem poziva zainteresirane predstavnike subjekata malih i srednjih poduzetnika (uključena su i mikropoduzeća) na besplatno poslovno savjetovanje.

 

Cilj projekta je poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva na području grada Opatije i Primorsko-goranske županije, a provođenjem programskih ciklusa u sklopu projekta jačati će se postojeća te poticati stvaranje novih poduzeća, nove inovativne ponude i usluge.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektna aktivnost – poslovno savjetovanje – će se održavati u novouređenom i moderno opremljenom prostoru Vile Antonio u centru Opatije (adresa: Nazorova 2).

 

Dovoljno je da svi zainteresirani najave i dogovore svoj dolazak na:

E-mail:  hubbazia@opatija.hr

Ili Telefon: +385 99 526 92 94

 

Savjetovanje je besplatno za sve zainteresirane, nije potrebna prijavna dokumentacija, a odvijati će se temeljem slijedećeg rasporeda:

 

Raspored:

// 15.11. Ponedjeljak, 12 – 16h

// 19.11. Petak, 10 – 16h

// 1.12. Srijeda, 14 – 20h

// 2.12. Četvrtak, 14 – 20h

// 3.12. Petak, 14 – 18h

// 8.12. Srijeda, 14 – 20h

// 9.12. Četvrtak, 14 – 20h

// 10.12. Petak, 14 – 18h

// 15.12. Srijeda, 14 – 18h

// 16.12. Četvrtak, 16 – 20h

 

NAPOMENA:

Molimo sve zainteresirane da se pridržavaju propisanih mjera Stožera CZ RH.