Grad Opatija poziva sve zainteresirane predstavnike srednje velikih i malih poduzeća da dođu na besplatno poslovno savjetovanje u sklopu projekta HUBBAZIA – Centra za inovacije u turizmu, Opatija.

 

 

Grad Opatija ovim putem poziva zainteresirane predstavnike srednje velikih i malih poduzeća (uključena su i mikropoduzeća) na besplatno poslovno savjetovanje – 2. Dani otvorenih vrata – koje se provodi u sklopu projekta HUBBAZIA – poduzetničkog inkubatora Grada Opatije, a u suradnji sa Visokom poslovnom školom PAR iz Rijeke.

 

Cilj projekta je poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva na području grada Opatije i Primorsko-goranske županije, a provođenjem programskih ciklusa u sklopu projekta jačati će se postojeća te poticati stvaranje novih poduzeća, nove inovativne ponude i usluge.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektna aktivnost – poslovno savjetovanje – će se održavati u novouređenom i moderno opremljenom prostoru Vile Antonio u centru Opatije (adresa: Nazorova 2).

 

Dovoljno je da svi zainteresirani najave i dogovore svoj dolazak na:

E-mail:  hubbazia@opatija.hr

Ili Telefon: +385 99 526 92 94

 

Savjetovanje je besplatno za sve zainteresirane, nije potrebna prijavna dokumentacija, a odvijati će se temeljem slijedećeg rasporeda:

 

Raspored:

23.05.2022.,  10 – 19h

24.05.2022.,  10 – 19h

25.05.2022.,  10 – 18h

26.05.2022.,  10 – 18h

27.05.2022.,  10 – 18h

31.05.2022.,  10 – 18h