Od 21.-23. travnja 2022. u Opatiji, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-om “Terra liburna” i Riječkom razvojnom agencijom PORIN, u okviru centra EUROPE DIRECT Rijeka, organizira konferenciju koja ima za cilj umrežiti dionike iz ruralnih područja RH kroz dijeljene znanja i iskustava o tranziciji prema zelenim, održivim i otpornim zajednicama koje koriste inovativna digitalna rješenja, te interaktivnu radionicu o kreiranju intervencija u okviru LRS LAG-ova i FLAG-ova koje će podržati zelenu i digitalnu tranziciju u ruralnim i ribarstvenim zajednicama.

Press konferencija najave ovoga događanja održala se u prostoru Hubbazie, a konferenciju su posjetili novinari i reporteri medijskih kuća.

Na konferenciji će Grad Opatiju predstavljati voditelj poduzetničkog inkubatora Hubbazia – Tomislav Lesinger, a održati će se i prezentacija “Kako stvaramo inovacije u turizmu?” kao prezentaciju projekta HUBBAZIA.