Dragi roditelji,

Grad Opatija i poduzetnički inkubator HUBBAZIA pozivaju vaše malene na prvu zimsku dječju radionicu „Mići poduzetnici“!

Radionica će trajati tri dana (od 03.01. – 05.01.2024.) i održavati će se u prostorijama poduzetničkog inkubatora HUBBAZIA (Nazorova 2, Opatija).

Kroz radionicu fokusiramo se na kreativno izražavanje, javni nastup i razvoj komunikacijskih vještina.

Radionica je namijenjena djeci u dobi od 10 do 12 godina, a održavati će se u jutarnjim satima (09 – 12h, uz napomenu kako organizator zadržava pravo promjene rasporeda o čemu će roditelji biti na vrijeme obaviješteni).

 

Program:

03.01. – 05.01.2024. Radionica: (provodi Udruga Trija).

Mali savjeti za velike govornike

Interaktivne edukativne radionice – unaprijediti će se govorne i poduzetničke vještine malih sudionika radom na govornom bontonu i razvijanju vještine slušanja s razumijevanjem.

Radionica se sastoji od sljedećih tema:

 • snaga izgovorene riječi
 • govorni bonton
 • pozdravljanje, predstavljanje i oslovljavanje
 • upoznavanje
 • neverbalna komunikacija
 • slušalački bonton
 • 10 odlika dobrih slušača
 • vlastita interpretacija teksta
 • uljudno rješavanje konflikta

Ovaj serijal radionica spaja nekoliko disciplina koje potiču kod djece kreativnost, rješavanje problema, inovacije, kritičko razmišljanje i timski rad.

Kotizacija: 10€ (sa PDV-om) po djetetu

Uključeno u radionicu:

 • osvježenje za sudionike
 • predavači i animatori
 • materijali za sudionike
 • potvrde o sudjelovanju
 • foto i video (javno dostupno)
 • GDPR standard (Napomena: obavezna je GDPR privola roditelja za sve sudionike)

_______________________________________________________________________________________________________

>>>> PRIJAVE: hubbazia@opatija.hr

NAPOMENA: Broj djece je limitiran, stoga organizator zadržava pravo zatvaranja prijava u bilo koje vrijeme (nakon popunjenja kapaciteta). Molimo roditelje za razumijevanje.

Prijave će biti otvorene do 02.01.2024. ili do popunjenja svih mjesta. Savjetujemo roditeljima da djecu prijave što ranije.

Prijava se smatra cjelovitom kada:

 1. Roditelj/i pošalje e-mail sa osnovnim kontakt informacijama (ime i prezime roditelja, ime i prezime djeteta, kontakt) na adresu: hubbazia@opatija.hr sa napomenom: Prijava za radionicu „Mići poduzetnici“,
 2. Roditelj/i ispuni GDPR privolu i prijavni obrazac koji će dobiti elektroničkom poštom (Napomena: potpisani original je potrebno osobno dostaviti prilikom prvog dolaska djeteta na radionicu),
 3. Pošalje dokaz o uplati kotizacije za dijete,
 4. Dobije konačnu potvrdu organizatora (poduzetnički inkubator Hubbazia).

_______________________________________________________________________________________________________

Veselimo se zajedničkom druženju!